Nâng Mũi Sụn Tự Thân Có Bị Teo Lại Không?

Về cơ bản thì các loại sụn tự thân được lấy ra khỏi cơ thể để cấy ghép vào vị trí khác sẽ có xu hướng tiêu ngót, hao mòn dần theo thời gian nên câu trả lời cho thắc mắc nâng mũi sụn tự thân có bị teo lại không là có. Tình trạng tiêu ngót của sụn tự thân xảy ra nhiều hay ít hoàn toàn phụ thuộc vào cơ địa có những người thời gian duy trì lên đến hàng chục năm nhưng có một số trường hợp chỉ sau thời gian ngắn phần sụn đã bị hao mòn rất nhiều (mặc dù số này chỉ chiếm tỷ lệ rất ít).

[​IMG]

Xem chi tiết tại:

 

Rate this post