Thông tin: Những Việc Đầu Tiên Nên Làm Khi Đến Saskatchewan Canada

NHỮNG VIỆC ĐẦU TIÊN NÊN LÀM KHI ĐẾN SASKATCHEWAN CANADA

Những việc đầu tiên nên làm khi đến Saskatchewan

(Các Tỉnh bang khác cũng tương tự)

1. Tìm nhà

2. Xin Số Bảo Hiểm Xã Hội (SIN)

3. Đăng ký Thẻ Dịch Vụ Y tế Saskatchewan

4. Mua bản đồ Saskatchewan và tìm hiểu các phương tiện giao thông công cộng, cũng như các cộng đồng xung quanh khác.

5. Mở Tài khoản Ngân hàng

6. Liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Người mới:

*Đăng ký học tiếng Anh (nếu cần)

*Dịch vụ việc làm

*Các Dịch vụ khác

7. Đăng ký đi học cho con

8. Tìm bác sĩ, phòng khám hoặc bệnh viện gần nhất

9. Thi bằng lái xe

10. Đăng ký các tiện ích như điện thoại, Internet

[​IMG]

 

Rate this post