Câu chuyện con cóc qua cái nhìn của Phật Giáo Nguyên Thủy

Một buổi sáng đẹp trời, Trang và cô được phân công dọn cỏ ở trước cửa Chánh Điện. Phát hiện ra một chú cóc bị gãy tay chân thân hình nhầy nhụa vì bị máy cắt cỏ cắt phải. Trang chỉ cô và nói: “Làm thế nào bây giờ cô ơi?”

Cô ân cần giải thích góc nhìn của Phật Giáo Nguyên Thủy về chú cóc.

Con cóc thật ra chỉ là “đất, nước, lửa, gió” và “thọ, tưởng, hành thức” thôi!

không có “con cóc” nào ở đó đâu!

cái chân thực ra chỉ là một cục “đất, nước, lửa, gió” rớt ra.

Bi dứt ra không phải do tự nhiên mà do chướng nghiệp của nó. chướng nghiệp ở đây là hành động cắt cỏ. Không phải do tác ý của người cắt cỏ nên Khánh Tâm không tạo nghiệp.

Trà và đạo

Tương tự vậy, không có ai tên là Trang cả.

Chỉ tại chấp hình hài và suy nghĩ là mình nên mới hình thành bản ngã tên Trang thôi!

Cho nên trong tu tập, đọc tâm cho kĩ vào, đọc phản ứng của tâm trước cảnh. tâm dao động là tâm không có định. tâm thích hay không thích là do không hiểu về nghiệp và quả.

Cô dặn đừng để cảm xúc và vô minh che lấp thực tại, vui buồn trước cảnh, để cảnh chi phối cảm xúc và suy nghĩ thì cũng chẳng khác gì một con rối thôi!

 https://che-thai-online.blogspot.com/2022/11/lua-chon-qua-tang-kem-tra-thai-nguyen.html

Tản mạn: Trà Minh Cường

Rate this post
0915453057