Bằng B Tiếng Anh Tương Đương Bậc Mấy?

Bằng B Tiếng Anh Tương Đương Bậc Mấy?

Tiếng Anh là một ngôn ngữ thiết yếu trong thời đại ngày này, việc có một tấm bằng tiếng anh không hề dễ dàng. Vậy khi cầm trên tay tấm bằng ngoại ngữ mà không hiểu giá trị của nó thì bạn nên đọc bài viết này để hiểu rõ thêm bằng B tiếng anh tương đương bậc mấy nhé

Bằng B tiếng anh tương đương bậc mấy?
Tại Công văn 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành có đề cập về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ. Cụ thể, theo khuyến nghị của Hội đồng thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất như sau:

– Trình độ A theo Quyết định 177/QĐ.TCBT ngày 30/01/1993 và trình độ A1 theo Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 1 của Khung 6 bậc.

– Trình độ B theo Quyết định 177 và trình độ A2 theo Quyết định 66 tương đương bậc 2 của Khung 6 bậc.

– Trình độ C theo Quyết định 177 và trình độ B1 theo Quyết định 66 tương đương bậc 3 của Khung 6 bậc.

– Trình độ B2 theo Quyết định 66 tương đương bậc 4 của Khung 6 bậc.

– Trình độ C1 theo Quyết định 66 tương đương bậc 5 của Khung 6 bậc.

– Trình độ C2 theo Quyết định 66 tương đương bậc 6 của Khung 6 bậc.

[​IMG]
Cho nên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì bắng B tiếng Anh thuộc vào bậc 2

Bằng B tiếng anh tương đương TOEIC, IELTS bao nhiêu?
Trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc thì bằng tiếng Anh B tương đương với tiếng Anh A2 . Theo quy định của hiện tại thì tiếng Anh trình độ B truyền thống không còn được tổ chức thi và cấp bằng. Do đó việc quy đổi chỉ mang tính chất tự đánh giá trình độ của người học, không có giá trị tương đương khi làm việc thực tế.

Tại mục 4 Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT đã quy định quy chuẩn quy đổi điểm TOEIC, TOEFL, IELST sang trình độ tương ứng:

[​IMG]

Vậy theo quy đổi trên thì chứng chỉ tiếng Anh B tương đương 150-300 TOEIC , IELTS 3.0. Việc quy đổi này chỉ mang tính tương đối chứ không thể thay thế 2 bài thi cho nhau vì mục đích cấp bằng hoàn toàn khác nhau.

Tóm lại bắng B tiếng Anh thuộc vào bậc 2 theo Quyết định 177 và tương đương 150-300 TOEIC , IELTS 3.0. Hi vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Nếu thấy hay hãy L

 

Rate this post