Hacker Ví Parity Năm 2017 Vừa Có Động Thái Rục Rịch Trở Lại

Sau gần 3 năm không có động tĩnh, địa chỉ có liên quan đến một trong những vụ hack lớn nhất lịch sử Ethereum vừa dịch chuyển ETH trở lại.

[​IMG]

Hacker ví Parity năm 2017 vừa có động thái rục rịch trở lại

Trong năm 2017, Parity bị đánh cắp hơn 150.000 ETH (tổng cộng 30 triệu USD ở thời điểm đó). Các hacker đã tận dụng lỗ hổng phần mềm của ví đa chữ ký multi-sig. Ở thời điểm đó, đây là vụ hack lớn thứ 2 trong lịch sử của Ethereum. Các hacker sau đó đã luân chuyển 70.000 ETH ra 7 địa chỉ ví và một địa chỉ đã chuyển 300 ETH lên renBTC vào ngày 27/12/2020.

Ví với địa chỉ 0x4de76b3dfd38292ba71cf2465ca3a1d526dcb567 vẫn giữ khoảng 9.229 ETH và vẫn chưa có động tĩnh gì kể từ 27/12. Hiện tại, các ví liên quan đến vụ hack Parity còn lại thì chưa có động thái dịch chuyển lượng ETH của mình.

 

Rate this post