Bố Già Andre Cronje Ra Mắt Sản Phẩm Mới Với Tên Gọi Stablecredit

Đội ngũ của bố giá DeFi Andre Cronje vừa công bố một sản phẩm mới với tên gọi StableCredit. Vậy sản phẩm mới này hoạt động ra sao và có gì đặc biệt, hãy cùng theo dõi trong bài viết dưới đây.

[​IMG]

Trước khi đi vào sản phẩm mới của Andre Cronje, hãy cùng điểm qua các mô hình vận hành hiện có của làng DeFi hiện tại.

Stablecoin (Token hoá khoản vay)

DAI là một dạng khoản vay được token hoá. Bạn sẽ phải cung cấp ETH vào vault của Maker, sao đó hệ thống sẽ cho bạn tín dụng tương ứng với giá trị USD của lượng ETH trên. Bạn có thể vay tín dụng 75% giá trị thế chấp dưới dạng DAI. Nếu vượt tỷ lệ trên, khoản vay của bạn sẽ bị thanh lý.

Lending

Lending là một hình thức mở rộng của cho vay. Bạn cung cấp ETH dưới dạng thế chấp. Bạn có thể vay các loại thế chấp khác và cung cấp cho người dùng khác dưới dạng nợ.

Để so sánh 2 ví dụ trên, người dùng A sẽ cung cấp 1.000 DAI dưới dạng thế chấp. Người dùng B sẽ cung cấp 1 ETH dưới dạng thế chấp và vay 250 DAI.

Nếu người dùng A sử dụng vault của Maker, điều này đồng nghĩa họ không vay DAI, ngược lại, họ là người tạo ra (đào ra) DAI.

Hệ thống Tự tạo Thị trường (AMM)

Automated Market Makers (AMM) như Uniswap sẽ tạo ra sự cân đối giữa 2 loại tài sản.

Nếu bạn cung cấp ETH và DAI, bạn sẽ phải giữ tỷ lệ ETH[​IMG]AI là 5:5 (xét về giá trị USD). Nếu ETH quá đắt đỏ, người dùng, trader sẽ phải thêm DAI vào pool và lấy ETH ra.

Đồng nghĩa, nếu pool quá nhiều DAI, ETH sẽ trở nên đắt đỏ. Nếu tỷ lệ đang là 1:1 giữa ETH và DAI, khi trader thêm 1 DAI và lấy ra 0,5 ETH, như vậy 0,5 ETH sẽ đáng giá 2 DAI.

Utilization Ratio (tỷ lệ hữu dụng)

AMM cũng có thể được xem như hình thức phân quyền hoá tỷ lệ hữu dụng. Nếu chúng ta coi người cho vay có 100 DAI. Và 0 có DAI này được mượn. Như vậy tỷ lệ sử dụng sẽ là 0% (tức chi phí để vay 1 DAI sẽ là bằng 1 DAI). Tức không có khoản thặng dư nào khi vay DAI. NẾu 90 DAI được mượn. Khi 90 DAI được vay, tỷ lệ hữu dụng sẽ là 90%, điều này tạo ra khoản thặng dư, tức chi phí để vay 1 DAI sẽ lớn hơn 1 DAI.

AMM một chiều

Dựa trên mô tuýp chuyển đổi token, đội ngũ của Andre Cronje đã thiết kế ra yswap.exchange. Mô tuýp này sẽ là cầu nối giữa cặp TokenA:ETH và ETH: TokenB. Như vậy người dùng có thể trao đổi từ TokenA sang Token B thông qua mô tuýp này.

StableCredit

StableCredit là giao thức kết hợp giữa các stablecoin token hoá khoản vay, lending và thị trường AMM cũng như AMM một chiều để tạo ra một giao thức cho vay hoàn toàn phi tập trung.

Bạn có thể cung cấp bất cứ tài sản nào, từ đó tạo ra tín dụng được token hoá với tên gọi StableCredit USD (đồng thời hỗ trợ luôn cho các đồng tiền EUR, JPY,..)

Quy trình bao gồm:

1. Cung cấp một lượng (x) USDC

2. Giá USDC trên oracle sẽ được sử dụng để quy định giá trị USD của 1 USDC.

3. Giao thức sẽ tạo ra x USD giá trị đồng StableCredit USD

4. USDC và StableCredit USD được cung cấp với tỷ lệ 5:5 trong AMM

5. Giao thức sẽ tính toán tỷ lệ hữu dụng, tối đa là 75%.

6. Dựa vào tỷ lệ hữu dụng, lượng giá trị StalbeCredit USD sẽ được tạo ra (đào).

 

Rate this post