Mất Kinh 10 Ngày K Biết Có Bầu Hay Làm Sao?

Mất Kinh 10 Ngày K Biết Có Bầu Hay Làm Sao?
Các mẹ thông thái cho e hỏi với.Tình hình là tháng trước e có uống thuốc tránh thai maverlon,uống được 15 viên thì làm mất vỉ thuốc thế là e bỏ thuốc luôn định tháng sau uống vỉ mới nhưng lằng nhằng lại quên chưa mua thuốc uống.đến hôm 4/4(âm lịch) thì e có kinh(hằng tháng e đều bị vào mùng 4),đến hôm 11/4 thì hết.xong 2 hôm sau lại có kinh đến hôm 19/4 âm thì hết.đến bây giờ là e đã bị chậm kinh 10 ngày rồi mà chưa có.e lo có thai thử que 2 lần đều 1 vạch.các mẹ đã ai bị như e chưa và có ai biết lý do là e bị sao k trả lời giúp e với.e chỉ sợ có thai thôi vì con e mới 2 tuổi e chưa xác định tập 2 :(((

Rate this post