3 tháng giữa: Xin hỏi về thuốc Prenatus DHA

Mình ở Đà Nẵng, thai được 13 tuần rồi bác sỹ có cho mình thuốc PrenatusDHA của MVPharma, inc, USA
(Phòng khám này bác sỹ bán thuốc luôn)

Mình củng có tham khảo các chủ để củ thấy các mẹ khác hay dùng thuốc (Nature Made Prenatal Multi + DHA)

Mình có search thông tin trên mạng không hề thấy thông tin về loại thuốc PrenatusDHA và hảng MVPharma, inc, USA mà bác sỹ bán cho mình.

Mình có chụp hình loại thuốc này:
-

-

-

-

Các mẹ nào có thông tin về loại thuốc này cho mình biết với, đang sợ lắm không biết có phải thuốc nhái không nữa.

 

Rate this post