du tinh ngay sinh

du tinh ngay sinh

:confused: bạn viết 11-10! nghĩa là gì vậy ?

nếu là 10-11 tuần thì ở giai đoạn này của thai kì , siêu âm có thể chẩn đoán rất chính xác tuổi thai, thông thường chỉ lệch cùng lắm là 1 tuần thôi còn đa số là lệch 2-5 ngày

Theo bạn uyen_thao viết “thường thì nhớ kì kinh cuối để dự tính ngày sinh là chuẩn nhất.thật ra thì mình thấy hay sinh sớm hơn dự định 1,2 tuần gì đó nếu là con so nhưng cũng không chắc” ==> thật ra thì dự tính ngày sinh hay tuổi thai theo kỳ kinh cuối sẽ bị sai lệch “sinh sớm hơn dự định” hay tăng tuổi thai tối đa 2 tuần (1/2 kỳ kinh đối với người có chu kỳ kinh 28 ngày ).

Việc dự tính tuổi thai theo kỳ kinh cuối có thể dẫn đến trường hợp 2 người quan hệ tình dục với nhau được 1 tháng mà bác sĩ bảo thai đã được 1.5 tháng tính theo kỳ kinh cuối khiến bạn trai hoặc chồng bạn hiểu nhầm bạn có quan hệ tình dục với người khác , mặc dù bạn vô tội [​IMG]

Tính tuổi thai theo kỳ kinh cuối chỉ tăng tuổi thai chứ ko giảm

 

Rate this post