Ngoài Cung thiếu nhi thì ở Hà nội còn cung nào cho các con học hoạt động ngoại khóa?

Ðề: Ngoài Cung thiếu nhi thì ở Hà nội còn cung nào cho các con học hoạt động ngoại khóa?

Em thấy cháu bé quá cũng chưa cần cho đi học các lớp năng khiếu vội, tất nhiên học thì cũng vui.
Còn về Cung thiếu nhi, tuy vẫn là một trong các địa chỉ uy tín nhất Hà nội, nhưng em thấy bây giờ chất lượng kém nhiều rồi. Các nhà văn hoá của các quận khác đều không được đầu tư và thích hợp để mình gửi con em vào đó, duy chỉ có nhà văn hoá quận Ba Đình, nhưng có lẽ nhà chị đi lên đó cũng xa.
Chị cũng có thể chọn các lớp năng khiếu khác bên ngoài mà, hiện nay ở HN các lớp năng khiếu cho thiếu nhi nhiều lắm, chỉ có lớp năng khiếu cho người lớn là chưa thấy thôi .

 

Rate this post
0915453057