Giúp con bạn tránh xa các chất gây nghiện

[​IMG]
Các lời khuyên dưới đây giúp ích cho tất cả các bạn có con ở mọi lứa tuổi.

Dưới đây là 10 cách mà bạn có thể làm để con bạn từ chối các chất gây nghiện.

1. Lắng nghe tốt. Bạn phải chắc chắn là con bạn cảm thấy thoải mái khi kể hoặc hỏi ý kiến của bạn về các vấn đề của chúng.
2. Sẵn sàng thảo luận các vấn đề nhạy cảm. Con bạn cần biết rằng chúng có thể tin vào các thông tin chính xác của bạn.

3. Là một tấm gương tốt. Thói quen và thái độ của bạn với thuốc lá, rượu và các chất gây nghiện khác ảnh hưởng rất lớn đến con bạn.

4. Đi thẳng vào các vấn đề khó khăn. Đưa ra các thông điệp rõ ràng, cụ thể khi bạn nói tới bất kỳ loại chất gây nghiện nào để con bạn biết chính xác rằng bạn mong đợi ở chúng điều gì.

5. Hiểu biết về các phương tiện truyền thông. Đọc sách, xem truyền hình, đi xem phim với con bạn và so sánh các hình ảnh trong các phương tiện truyền thông với thực tế.

6. Giúp đỡ. Dạy con bạn cách kiềm chế căng thẳng theo cách có lợi cho sức khoẻ như tìm sự giúp đỡ của người mà chúng tin cậy hoặc tham gia các hoạt động yêu thích.

7. Tích cực. Nhấn mạnh những việc con bạn làm tốt chứ không nhấn mạnh vào sai lầm của chúng; tự chủ là cách tốt chất để con bạn chống lại áp lực từ các bạn cùng lứa.

8. Tìm hiểu. Tìm hiểu bạn bè của con bạn (và các thành viên trong gia đình chúng), cũng như thói quen và thái độ của chúng đối với rượu và các chất gây nghiện.

9. Trung thực. Giúp con bạn hiểu rằng chúng không phải làm điều xấu để được bạn bè thừa nhận và những người bạn tốt không ép bạn bè dùng thuốc, rượu và các chất gây nghiện khác.

10. Trở thành một người cổ vũ lớn nhất của con bạn. Trẻ con cần tình yêu không điều kiện và cần bạn ủng hộ, để con bạn kiềm chế căng thẳng, chống lại những áp lực từ bạn bè và lớn nhanh cả khi trẻ ngoan và trẻ hư.

Nguồn: Parent Center
Biên dịch: Ngô Thu Hiền

 

Rate this post