Có Mẹ Nào Có Con 4 Tuổi Không Ạ?

Nhưng biết đếm sớm để làm gì vậy ? Chắc chương trình học mẫu giáo của các cháu ở nhà mình bắt phải thế ạ ? Ở chỗ mình, các cháu vào lớp mẫu giáo 4 tuổi, yêu cầu là đến cuối năm học phải biết đến số 6 thôi, nhưng không phải là biết vẹt, mà phải biết khi đưa bốn vật gì thì không phải là 3, và nếu yêu cầu bỏ thêm bao nhiêu cho thành 6 thì bé phải biết.

Cái tầm tuổi từ 1 trở lên đến 3, thường chúng chỉ học vẹt và nhớ tạm thời, nếu không nhìn, nhắc liên tục thì chúng sẽ quên đi thôi, vì vậy không cần thiết dậy sớm quá.

Thằng bé nhà mình chưa vừa được 3 tuổi rưỡi thôi, mình chưa dậy cái gì cả, nó chỉ xem tranh, chơi các trò chơi và tự làm làm chính, cộng thêm học lỏm của anh đang học mẫu giáo lớn. Mình cũng chưa bao giờ bảo bé viết một cái gì hay dậy cách cầm bút bao giờ cả, thế mà tự nhiên mấy hôm trước chàng cầm bút viết mấy chữ in hoa như chữ T, chữ P, chữ V… rất thẳng thắn, cứng cáp, không biêt học lỏm ở đâu

 

Rate this post