Quá Trình Phát Triển Của Trẻ 4 Tuổi: Phát Triển Xã Hội

Quá Trình Phát Triển Của Trẻ 4 Tuổi: Phát Triển Xã Hội

Quá trình phát triển xã hội và tình cảm của trẻ 4 tuổi bao gồm phát triển tình bạn “thật sự” và các cơ hội học hỏi về cảm xúc của trẻ cũng như của những người xuong quanh.

[​IMG]

Bạn bắt đầu nhận thấy rằng con bạn trưởng thành cả về xã hội và tình cảm, nhưng điều quan trọng bạn cần nhớ là trẻ vẫn đang cố gắng học hỏi để kiểm soát cảm xúc của mình. Trẻ có thể ít giận giữ hơn nhưng các sự kiện chính trong cuộc sống (như chuyển nhà, cha mẹ ly dị, mẹ sinh thêm em bé) có thể vẫn ảnh hưởng tới tính khí và hành vi của trẻ. Bạn cần chú ý quan sát khi có bất kỳ thay đổi nào trong cuộc sống. Trong khi cha mẹ, ông bà là những người mà trẻ tin cậy và tương tác chính, quan điểm của trẻ về bạn bè đã bắt đầu quan trọng hơn giai đoạn đầu.

Dưới đây là những điều mà bạn có thể mong đợi trong quá trình phát triển cảm xúc và xã hội của trẻ 4 tuổi.

– Trẻ hiểu về cảm xcus của mình cũng như cảm xúc của người khác hơn, và trẻ hiểu rằng trong cùng một hoàn cảnh thì cảm xúc của người khác có thể sẽ khác với cảm xúc của trẻ.

– Trong khi trẻ không còn sợ hãi mỗi khi cha cha mẹ bởi trẻ thường biết kiểm soát nỗi buồn của mình.

– Trẻ không còn chơi với nhau theo kiểu chơi song song (hai hoặc ba đứa trẻ chơi bên cạnh nhau chứ không chơi với nhau). Trẻ đã biết hợp tác với người khác để cùng nhau chơi.

– Trẻ biết giải quyết vấn đề tốt hơn và tìm ra giải phát (hoặc thử) xoa dịu tất cả mọi người.

– Có tình bạn thật sự, thậm chí là có cả “bạn thân”.

– Biết cảm thông và an ủi khi ai đó buồn.

– Vẫn trông đợi vào một người lớn đáng tin cậy để giúp khi cần thiết (người đó thường là mẹ).

Các bài liên quan
Quá trình phát triển của trẻ 3-4 tuổi
Những cách kỷ luật hiệu quả dành cho trẻ 4 tuổi
Các vấn đề về sức khỏe thường gặp ở trẻ 4 tuổi
Chế độ dinh dưỡng dành cho trẻ 4 tuổi
6 kỹ năng mà bạn cần dạy cho trẻ 4 tuổi

Quá trình phát triển của trẻ 9 tuổi.
Quá trình phát triển của trẻ 8 tuổi.
Quá trình phát triển của trẻ 7 tuổi.
Quá trình phát triển của trẻ 6 tuổi.
Quá trình phát triển của trẻ 5 tuổi.
Quá trình phát triển của trẻ 4 tuổi.

Nguồn: Verywell

 

Rate this post