co ai đã dùng thuốc tránh thai khẩn cấp victoria chưa giup em với.thuốc này hiệu quả có cao không ak?