Chào cả nhà, có mẹ nào bị vô sinh và đã chữa bác sĩ Nguyễn Đức Vy - Viện C chưa? Kết quả thế nào? Xin hãy chia sẻ cho bà con biết với.