Có mẹ nào biết lịch khám - bác sỹ và ngày khám- của phòng khám này không, cho em xin cái, hôm trước đến em không thấy, em muốn biết để sắp xếp vì em em muốn sử dụng tối đa bảo hiểm.
Thanks cả nhà