Mình có mấy người mách chữa trị vô sinh bằng thuốc Đông y của ông Giới ở Mỹ Hào, Hưng Yên? Có bạn nào biết không? Hình như là thuốc này dành cho cả các em gái kinh không đều. Bạn nào biết không?
Những bài viết ngẫu nhiên khác