Mình có mấy người mách chữa trị vô sinh bằng thuốc Đông y của ông Giới ở Mỹ Hào, Hưng Yên? Có bạn nào biết không? Hình như là thuốc này dành cho cả các em gái kinh không đều. Bạn nào biết không?