Em kỳ này muốn IUI và có nghe đến thông tin BV này làm cũng tốt mà k phải chờ đợi lâu như ở BV C hay BVPS, và cũng gần nhà em nữa, Các mẹ đã có mẹ nào theo ở đây rồi cho em xin KN nhé, em chưa dám đt hay xuống đó thăm khám ạ.