Mình đang tính theo khám bác sĩ Nguyễn Điền này (phòng khám tư tại quận 9, gần coopmark). Có mẹ nào đã theo khám và nhờ bác sĩ đỡ sanh chưa thì cho mình xin ý kiến, nhận xét về bác sĩ này với.