Em nghe giới thiệu đến PK 35 Vạn Bảo khám bsy Ánh, nhưng đến đó. bạn tiếp tân nói Bsy Ánh đã ko khám ở đó lâu rồi. Có mẹ thông thái nào biết Bsy Ánh bi giờ khám ở đâu ko, mách cho em với.
Những bài viết ngẫu nhiên khác