Hỏi: Tiêm chủng mở rộng miễn phí là chưa đầy đủ, phải tiêm thêm. Xin bác sĩ trả lời cụ thể với trẻ 13 tháng tuổi nên tiêm thêm những mũi gì?

Trả lời: Tiêm chủng mở rộng miễn phí là kinh phí từ Nhà nước, do đó chỉ chọn những bệnh rất nguy hiểm, dễ mắc phải, lây lan nhiều chứ không thể tiêm cho tất cả bệnh vì nước ta còn nghèo. Con bạn 13 tháng nên tiêm thêm các văcxin sau đây (nếu có khả năng): viêm màng não mủ do HIB, thủy đậu, quai bị – sởi – rubella.