Chào cả nhà !
Số là vừa qua có phái đoàn xuống chổ mình hội thảo về vấn đề phụ nử
Họ có giới thiệu sản phẩm thảo dược vệ sinh , chửa bệnh phụ nử Silent Night
Có ai từng xài qua làm ơn cho mình biết kết quả với
Thanks các mẹ rất nhìu