Bé nhà mình sắp được 2 thag tuổi,khi bé được đầy tháng mình cân bé là 5,8kg.Dến bjo cân nặng của bé vẫn vậy.Mình rất lo không bt tại sao vì đây là lần đầu mình làm mẹ.Có ai bt tại sao và có cách nào giúp đỡ,.Xin cảm ơn!