Thằng bé nhà mình cứ cho ăn khỏi miệng là lại nôn ra hết. Mình phải làm sao đây, mẹ thằng bé thì đi công tác suốt...