Thằng bé nhà mình cứ cho ăn khỏi miệng là lại nôn ra hết. Mình phải làm sao đây, mẹ thằng bé thì đi công tác suốt...
Những bài viết ngẫu nhiên khác