Các mẹ cho e ít kinh nghiệm với. Thực đơn ăn hàng ngày thế nào là hợp lí. E lo quá vì sắp phải đi làm rùi. '